> Naše závody > Memoriál prof. A. Součka

Memoriál Petra Peržely a Antonína Součka

Mgr. Petr Peržela

V roce 1951 se narodil ve Vracově a po dokončení studií na Univerzitě Komenského v Bratislavě zakotvil roku 1977 v Bučovicích, kam se přiženil a nastoupil jako učitel na Střední ekonomické škole (pozdější Obchodní akademie). Prakticky ihned začíná v novém působišti rozvíjet aktivity, které ve výsledku přinesly zviditelnění celého města. Zakládá oddíl sportovní gymnastiky a závod hochů „Memoriál prof. Antonína Součka“, ze kterého se kromě připomínky památky bučovické osobnosti stává i prestižní akce s mezinárodní účastí. V roce 1991 se zásadní měrou podílel na obnově jednoty TJ Sokol Bučovice. Sokolské ideály pro něj nebyly pouhým klišé, ale opravdovým posláním a kulturním dědictvím. Jeho zásluhou se podařilo navázat vztahy s předválečnými členy Sokola v Bučovicích a vybudovat Síň slávy s medailonky zasloužilých trenérů a funkcionářů. Svých hlubokých znalostí historie sportu a sportovního prostředí využívá s humorem a nadsázkou nejen jako komentátor gymnastických akcí. Současně se ale věnuje i dalším oblastem. Vydává česko-německý slovník sportovních frazeologizmů a několik sborníků citátů. Jeden z nich je věnován i další jeho vášni – vinařství. Po celou dobu neodmyslitelně patří k bučovickým vinařům a jejich koštům. Nezapomíná však ani na své kořeny, ve vracovském kroji se pravidelně účastní folklorních akcí a na jeho pozvání cimbálová muzika pravidelně navštěvuje také Bučovice. Petr Petržela byl osobností s širokým záběrem a neutuchající činorodostí, která přinášela užitek, zábavu i poučení nejen nejbližší rodině, ale i všem známým a kamarádům. Dokázal zaujmout všude, kam přišel - od divadla, přes náměstí a školu až po sklípek. Za odzbrojující bezprostředností se přitom skrývalo obrovské množství každodenní dřiny a úsilí. Závod je tak připomínkou člověka, který práci s mládeží věnoval celý svůj život a za to mu patří naše

Prof. Antonín Souček

Vězněn a popraven v Kaunicových kolejích v Brně. Za své životní poslání si zvolil učitelské povolání. Od roku 1916 působil na reálném gymnáziu v Bučovicích. V roce 1941 ustanoven ředitelem. Jeho osobní vlastnosti, plodná učitelská činnost, svědomitost a serióznost ho předurčovaly pro toto zodpovědné místo. Byl plně zapojen do veškeré kulturní a tělocvičné činnosti v našem městě. Od roku 1931 až do své smrti byl starostou Sokola Bučovice.
Významný byl zejména jeho podíl na úseku tělovýchovy. Pracoval obětavě jako cvičitel žáků v Sokole, kde byl velmi oblíben. Jeho smrt se stala pro celé naše město symbolem hrdinství českých a moravských učitelů.
K uctění jeho památky pořádáme každoročně memoriál prof. Antonína Součka ve sportovní gymnastice žáků, který se stal pěknou tradicí a je vždy kvalitně obsazen.
Zveme do Bučovic všechny mladé sportovní gymnasty, jejich trenéry i rozhodčí a přejeme jim příjemný pobyt v našem městě.

ROZPIS KE STAŽENÍ ZDE